Column wethouder Eef Schoneveld - Dementie: netwerk voor duidelijke ondersteuning

Geplaatst: 29-9-2016

Het is een sluipende, ongeneeslijke ziekte, die vaak heel onopvallend begint. Meer dan 500 mensen in onze gemeente lijden er aan: dementie. Dat betekent dat er 2.000 á 3.000 mensen rondom u, uw buren, kennissen, vrienden, familie of buurtgenoten zorgen voor mensen met dementie. Of misschien bent u zelf één van die naasten, of mantelzorger. Dan weet u het ook: dementie trekt een heel zware wissel.

Op degene die er mee te kampen heeft, maar ook op partners, vriend, vriendin, gezin en andere betrokkenen. Gemiddeld duurt dementie acht jaar…acht jaar van intensieve zorg, lichamelijk en geestelijk. Uit liefde, medemenselijkheid en betrokkenheid gegeven, maar daardoor niet minder zwaar. Zaak dus om patiënten, mantelzorgers en professionals goede ondersteuning te geven. 

Deze ondersteuning kunnen we niet alléén organiseren, daarom zijn we graag in de samenwerking met Alzheimer Nederland (Breda), CZ, Surplus, Thebe en TWB gestapt. Samen hebben we een ‘reis’ ondernomen: wat is er nu aan hulp en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten, de mensen om hen heen, de mantelzorgers? Hoe is dat in onze gemeente georganiseerd, waar lopen mensen precies tegenaan? Die zoektocht heeft drie opvallende punten opgeleverd.

Het moeilijk herkennen van de ziekte was het eerste punt. Het duurt soms lang voordat we dementie herkennen. Daarvoor is nu een 10-signalenkaart in de maak die straks overal te vinden is: zó herken je dementie. Onduidelijk was verder waar mensen terecht kunnen en hoe je het beste met dementie kunt omgaan. Daarvoor wordt een regiokaart ontworpen die laat zien wat er allemaal geboden wordt aan hulp en ondersteuning. Ook worden trainingen ontwikkeld om mantelzorgers, professionals en vrijwilligers te ondersteunen in het omgaan met dementie. Tot slot bleek dat wij, organisaties die allemaal op een of andere manier betrokken zijn bij zorg en/of ondersteuning, niet altijd weten wat de ander precies aanbiedt op dit vlak. Dat brengen we nu in kaart.

Zo werken we samen toe naar een goed vindbaar en gedegen netwerk van dementiezorg, waarin professionals, patiënten, naasten en mantelzorgers ondersteuning kunnen vinden. Zodat dementie tijdig onderkend wordt en alle kennis, ervaring en ondersteuning die er is, gebruikt kan worden.