Column wethouder Jaap Kamp: Begrip

Geplaatst: 20-2-2018

Nieuwsbericht afbeelding

Waar je ook woont: in elke gemeente draag je bij aan de kosten van het opruimen en onderhouden van wegen, parken, grasveldjes, speelplekken, parkeerterreinen, stoepen, groen, aan afval ophalen, de riolering schoonhouden, repareren of onderhouden, wegen (opnieuw) bestraten, vervangen van verlichting, versleten asfaltlagen vernieuwen, opruimen na evenementen en noem maar op. Door (landelijke) belastingen draag je onder andere bij aan goede gezondheidszorg, aan een vangnet voor als je je werk kwijtraakt of niet meer in staat bent om je werk te doen.

Regelmatig hoor ik dan ook: ‘daar betalen we voor’. Vaak gaat daar een klacht of opmerking aan vooraf: rondslingerend vuil is te laat opgehaald, containers weigerden, een verzakte stoep. ‘Ik betaal er voor, dus de gemeente moet het maar oplossen. De gemeente is verantwoordelijk’. Als je ergens geld aan uitgeeft, wil je daar ook resultaat van zien. Dat begrijp ik best.

Toch vráág ik ook om begrip. Ik weet als geen ander hoe – onder andere- de mannen van de buitendienst en de afvalinzameling hun best doen om de 184 vierkante kilometer (!) die Moerdijk  groot is, schoon, heel en veilig te houden. Ondanks de winter die voor extra perikelen zorgt. Zoals het moeten herstellen van kapotvriezend wegdek of bestrating. Of vastgevroren containers, smalle gladde wegen waar met de vuilniswagen niet of nauwelijks doorheen te komen is. Ondanks de nachtelijke uren waarin strooirondes gereden worden. Of ondanks een zuidwesterstorm die voor veel, niet te voorspellen, werk aan bomen en bossen zorgt. Ondanks de griepepidemie die ook in onze gelederen toeslaat.

Is al dat werk ook “Normaal, want ze worden er voor betaald”? Dat vinden de harde werkers zelf vaak wel. Maar ontslaat dat anderen van eigen verantwoordelijkheid? Nee.
Daarom pleit ik voor begrip. Begrip voor ambtenaren die ook gewoon mensen zijn. Die ook griep kunnen krijgen waardoor meldingen en klachten soms wat later beantwoord worden. En óók wil ik hier pleiten voor eigen verantwoordelijkheid. Ook al is een prullenbak vol en heb je afvalstoffenheffing betaald: het is geen excuus om rommel te maken. Moerdijk blijft schoon, heel en veilig dankzij u én ons. Samen zorgen we voor een mooi Moerdijk.