Column wethouder Jaap Kamp: Duurzaamheid

Geplaatst: 23-9-2015

Het is een bewuste keuze, ‘duurzaamheid’ in mijn portefeuille. Populair gezegd: ‘ik heb er wel wat mee’. Waarom?

Duurzaamheid zorgt er voor dat we nog lang vooruit kunnen met ons milieu, onze samenleving. Door samen bewust om te gaan met onze beperkte energiebronnen, door verantwoord gas, water, licht te gebruiken en door afval te hergebruiken. Duurzaamheid gaat over bewust omgaan met het nu, maar ook met de toekomst. Het gaat over de leefwereld  die wij onze kinderen en kleinkinderen nalaten. Daar kunnen wij allemaal ons steentje aan bijdragen. Door in het klein verschil te maken (laat opladers niet onnodig in het stopcontact zitten) maar ook in het groot. Zo hebben wij hier in Moerdijk ook regelmatig discussies: wel of geen windmolens en hoe kunnen windmolens bijdragen aan een energieneutrale samenleving. Hoe kan energie dat het ene bedrijf over heeft worden benut door andere bedrijven op bijvoorbeeld het Zeehaven- en Industrieterrein, of door omliggende woonwijken?

Het is nu voor later

Daarom heb ik ook echt zin in de Week van de Duurzaamheid. Het wordt een week met allerlei activiteiten, georganiseerd door heel wat mensen uit onze gemeente. Energiek Moerdijk coördineert deze duurzaamheidsweek en verbindt onderwijs, ondernemers, overheid en andere partijen met elkaar. Basisscholen, het Markland College en kinderopvang  hebben veel interessante, leuke activiteiten  over energiebesparing. Zo is er op 8 oktober een Energiemarkt  in het Markland College met medewerking van lokale ondernemers, waar ouders en andere inwoners informatie krijgen over energiebesparing en manieren om zelf energie op te wekken uit bijvoorbeeld wind, zon, aardwarmte; de zogeheten hernieuwbare energie.

Zelf ga ik graag samen met mijn collega’s en een aantal raadsleden op pad om ‘duurzaamheid’ onder de aandacht te brengen bij basisscholen en kinderopvang. Vrijdag 9 oktober vind ik ook een hoogtepunt: dan sluiten we de ‘Green deal’, een samenwerkingsovereenkomst met Energiek Moerdijk. Partners zoals woningcorporaties, Rabobank, Havenschap,  ondernemersvereniging ZLTO en makelaars zullen deze samenwerking daar waar mogelijk ondersteunen. Wij spreken daarmee af dat we de komende jaren samen nog meer activiteiten gaan uitvoeren voor een duurzaam Moerdijk. Nu voor later.