Column wethouder Jaap Kamp: Naar buiten!

Geplaatst: 15-12-2016

Als de lantaarnpalen aan gingen moest je naar huis; we rolschaatsten, hinkelden of zetten een speurtocht uit. Hoe vaak denk je nog wel eens terug aan stiekem bouwplaatsen afstruinen, lekker ravotten in de buitenlucht…buiten spelen, dat gunnen we onze kinderen toch ook? In onze gemeente is daar gelukkig veel plek voor.

Wel vraagt de veranderende tijd om nieuwe inzichten en ontstaan er andere wensen en eisen rondom spelen. Speelplekken moeten veilig en duurzaam zijn. Bij voorkeur is er ook sociale controle en kunnen jong en oud er elkaar ontmoeten. Het moet zo vernieuwend en uitdagend zijn dat je er met plezier de iPad, smartphone en televisie voor links laat liggen. Maar wat is vernieuwend en uitdagend? Hoe zorgen we dat er ‘controle’ is en tegelijkertijd ruimte voor spontaniteit? Hoe zorg je dat de speelplaatsen méér worden dan een grasveldje met speeltoestellen? Dat willen we graag te weten komen.

En wie kan daar beter antwoord op geven dan ouders, dan buurtbewoners, dan omwonenden, dan kinderen en ouderen zelf? Uw inbreng zorgt er bovendien voor dat we het huidige, verouderde, beleid rondom speelplekken ook onder de loep kunnen nemen en opnieuw bepalen. Zodat we ook voor andere plekken in onze gemeente ons voordeel kunnen doen met de resultaten. Daarom hopen we op veel inbreng tijdens inspraakavonden bij de startende projecten in Heijningen en Fijnaart. Ik hoop echt dat u de volgende gelegenheid aanpakt om mee te helpen aan speelruimten en de inrichting er van. U krijgt hiervoor een uitnodiging in de bus. Gun de jeugd van nu de onbekommerdheid van toen en máák het mee.

Dat buiten zijn belangrijk én leuk is laat (onder andere) ook het boekje ‘50-dingen die je gedaan moet hebben voor je 12e’ zien. Een heel leuk initiatief van Petra Wevers, waar ik ook heel blij mee ben. Het laat kinderen ontdekken hoe leuk buiten zijn is, laat hen mooie plekken van onze gemeente zien én ondernemers en oudere schooljeugd hebben er een steentje aan bijgedragen. Draagt u ook een steentje bij?