Column wethouder Jaap Kamp: Wasmiddelfles wordt warme trui

Geplaatst: 3-5-2016

“Voor mij geen drie bakken in de tuin”, was één van de reacties op het bericht over afvalinzameling. Of beter gezegd: op het bericht om in 2020 nog maximaal 100 kilo restafval per persoon te hoeven inzamelen. Komen er drie bakken in uw tuin? Dat valt nog te bezien. Daarvoor hopen we op uw mening en ideeën.

Op dit moment moet er maar liefst 252 kilo restafval per inwoner ingezameld, gescheiden en verbrand worden.
Tweehonderdtweeënvijftig kilo.
Per persoon.
Ofwel, 400 basketballen. Of probeer maar eens 252 literflessen water voor u te zien staan. Het is, voor onze gemeente, even ruw geschat, 8.568.000 kilo afval van huishoudens. Dat kost zéker geld om dat allemaal op te halen, te scheiden en te verwerken of verbranden.
Afval dat gescheiden is vóórdat het verwerkt of zomaar verbrand wordt, maakt die verwerking sneller en makkelijker. En geeft meer mogelijkheden voor hergebruik. Afval wordt dan een grondstof en dat levert geld op. Waardoor we, na de opstartjaren, de investeringen terugverdienen.

Wasmiddelfles wordt warme trui

252 kilo nu per persoon; 100 kilo is volgens de doelstelling van ‘VANG’ mogelijk. VANG staat voor: Van Afval Naar Grondstof. VANG is een aantal afspraken tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en gemeenten. Uitgangspunt is dat afval, door het beter te scheiden en door de steeds betere methoden van hergebruik, weer grondstof wordt. Voor nieuwe producten of andere doelen. De fles wasmiddel voor uw trui wordt een trui, frituurvet wordt biobrandstof, om maar een paar willekeurige voorbeelden te noemen. Door afval goed te scheiden draag je bij aan hergebruik. Bovendien hoeft er minder afval verbrand te worden en dat draagt weer bij aan een schoner milieu. Een mooi idee, vind ik.

Samen aan de bak

Maar hoe maken we het makkelijk om afval te scheiden? Wat is de beste manier om dat te doen? Daarvoor hopen we op uw mening. We kijken nu naar de beste manier om u te raadplegen hierover. En natuurlijk heeft ook de gemeenteraad er nog wat over te zeggen. Want hoe dan ook: om van afval grondstoffen te maken moeten we, letterlijk en figuurlijk, samen ‘aan de bak’.