Column wethouder Thomas Zwiers: Economie is ook belangrijk voor leefbaarheid

Geplaatst: 18-5-2017

Over een week mag ik drie jaar wethouder zijn van onze gemeente Moerdijk. Het was voor mij een hele stap om vanuit het bedrijfsleven wethouder te worden. Overheden kunnen best wat leren van het bedrijfsleven, maar ik ben erachter gekomen dat het tegenovergestelde ook waar is. Bij de start was ik enthousiast, maar ook achteraf bezien ben ik blij dat ik deze overstap heb gemaakt. Er is veel te doen in Moerdijk!

Een goed moment ook om terug te kijken op de afgelopen drie jaar. En natuurlijk om actie te ondernemen om ambities die nog niet, of deels, uitgevoerd zijn alsnog uit te voeren. Er is al veel bereikt met de onderwerpen in mijn portefeuille, maar de ambities reiken verder dan wat je in drie jaar redelijkerwijs kunt realiseren.

Ik heb gemerkt dat Moerdijk een mooie maar ook een complexe gemeente is om te besturen. Veel dorpen en stadjes, een groot grondgebied en onder meer het Zeehaven- en het Industrieterrein en de vele lokale bedrijven maken Moerdijk een belangrijke economische gemeente. Ik denk dat er mooie stappen zijn gezet. Zomaar wat voorbeelden: door 80 verkeersknelpunten in de gemeente aan te pakken, de herstructurering van de Voorstraat in Fijnaart en de verkeers- en parkeerproblemen in Willemstad die we gaan aanpakken.

Maar er zijn ook dingen waar ik meer vaart in zou willen krijgen, zoals de plannen in Klundert rondom het centrum, de Bult van Pars en de randweg, de verdergaande ambitie om de brede scholen verder uit te bouwen en een prominentere plek voor techniek in het (basis)onderwijs. Daarnaast denk ik dat we de bedrijvigheid op het Zeehaven- en Industrieterrein beter kunnen benutten. Zodat de mensen die er werken ook hier komen wonen en lokale bedrijven nog meer kunnen toeleveren aan die bedrijven.

Waar je het uiteindelijk voor doet is dat iedereen hier in Moerdijk prettig kan wonen. We worden in deze regio geconfronteerd met vergrijzing en een afname van inwoners. Minder inwoners betekent minder draagvlak voor voorzieningen, winkels, verenigingen, etc. Maar als deze zouden verdwijnen wordt het weer minder aantrekkelijk om te wonen. Een neerwaartse spiraal. Ik ben er van overtuigd dat we dat tij voor een groot gedeelte kunnen keren. Wij hebben daarvoor als gemeente goede troeven in handen. De economische potentie van Moerdijk is één van de kansen die we moeten benutten om onze kernen leefbaar te houden en waar mogelijk de leefbaarheid te verbeteren.