Column wethouder Thomas Zwiers: Goed voorbeeld doet volgen?

Geplaatst: 15-8-2017

Nieuwsbericht afbeelding

‘Iedereen moet mee kunnen doen’, het is bijna een cliché geworden. Met ‘meedoen’ gaat het óók om werken en werkgelegenheid. Dat is waar ik me als wethouder met werk en inkomen in mijn portefeuille (onder andere) voor moet en wil inzetten. Die praktijk is soms weerbarstiger dan het lijkt. Dat zie ik ook als voorzitter van Werkplein Hart van West-Brabant. Met het Werkplein zetten we ons op allerlei manieren in om mensen weer een goede (werk)plek in de maatschappij te geven.

Misschien kent u wel een voorbeeld van iemand die er ‘met de pet naar gooit’ en bewust lijkt te kiezen om te leven van een uitkering? Daar stellen we paal en perk aan: vorig jaar is er voor tweeënhalf miljoen euro aan uitkeringen stopgezet van mensen die frauderen of zich bijvoorbeeld niet inspannen om werk te zoeken.

Als je in de bijstand zit ben je vaak al meer dan twee jaar werkeloos. De groep mensen in de bijstand die we makkelijk aan werk kunnen helpen wordt steeds kleiner. Voor maar ongeveer 5% van hen kunnen we meteen werk vinden. De rest van de mensen moeten we extra hulp bieden om weer aan de slag te kunnen. Dat varieert van extra begeleiding of scholing tot een intensief leerwerktraject.

Veel mensen zijn 100% gemotiveerd om weer de handen uit de mouwen te steken. Ondanks dat kunnen zij zich soms maar 80% inzetten, bijvoorbeeld door een beperking. Dat is nog altijd beter dan andersom, zeg ik dan. Toch is het voor deze mensen moeilijk om een fijne werkplek te vinden. Wij gaan als gemeente daar een handje bij helpen. De komende tijd willen we als college tien mensen aannemen die nu moeilijk aan het werk komen. Dat bovenop de wettelijke, landelijk geldende, banenafspraak. Dit plan wordt dit najaar voorgelegd aan de gemeenteraad. We geven mensen op die manier een kans om volwaardig mee te kunnen doen aan de maatschappij. Misschien zijn we nét die kruiwagen naar een vaste baan die ze zo nodig hebben. Het zou zo mooi zijn als dit goede voorbeeld doet volgen en ook meer werkgevers hier een steentje aan bij willen dragen.