Column wethouder Thomas Zwiers - Klundert: werk in uitvoering

Geplaatst: 20-12-2017

Nieuwsbericht afbeelding

Met de Bult van Pars misschien als meest besproken onderwerp is duidelijk: er is heel wat ‘werk in uitvoering’ in Klundert. Denk maar aan de Randweg, maar ook aan de begraafplaatsen.

De inmiddels beruchte bult wordt afgegraven en zo komt er terrein vrij dat een zinvolle bestemming krijgt. Er zijn ambities met woningbouw, er is behoefte aan een supermarkt. Intussen loopt ook de discussie over de huisvesting van de scholen. We naderen het moment van duidelijke besluiten over de Randweg en met de begraafplaatsen gaan we ook in het nieuwe jaar aan de slag.

Ik weet het, het kost tijd en er is veel over gesproken. En nog. Toch ben ik erg tevreden over de gang van zaken nu. Er zijn stappen gezet en waar ik blij om ben is dat we, met name wat betreft de Bult van Pars, zijn gaan doén. Niet meer wachten op een ontwikkelaar, maar starten met afgraven in de wetenschap dat dat hoe dan ook toch zal moeten. Een manier van werken waar ik ook echt voor wil pleiten. In plaats van dikke documenten schrijven gewoon aan de slag.

Aan de gebiedstafels samen kijken wat er moet gebeuren. Want laat duidelijk zijn:  er moet ruimte zijn en blijven voor inspraak, voor discussie. Voor samen zoeken naar de meest geschikte oplossingen. Niet alles kan altijd, maar laat er de ruimte zijn voor de ideeën. En zelfs dan blijft het lastig, je kunt het nooit iedereen naar de zin maken. En soms moet je gewoon wachten op wettelijke procedures of termijnen. Maar laten we wel daadkrachtig blijven, kijken waar we de veel en lang besproken plannen kunnen versnellen. Zoals met de Bult van Pars.

Goed om te zien is ook dat de rooms-katholieke kerk een bestemming heeft gekregen zodat iedereen van het gebouw kan genieten. Modern cultureel gebruik met respect en behoud van het historische aanzicht van Klundert. Mij doet het goed om alle ontwikkelingen te zien en om Klundert te zien opbloeien.  Daarom durf ik een voorschot te nemen op het komende nieuwe jaar: ik ben er van overtuigd dat we stevige stappen gaan zetten om ook in Klundert samen te bouwen aan een toekomstbestendige stad.