Column wethouder Thomas Zwiers: Vervoer naar vraag

Geplaatst: 23-8-2016

Beslagen ruiten, stapels (school)tassen – in de spits zien we volle bussen met scholieren en forensen in onze gemeente. Op die tijden lijkt het openbaar vervoer goed geregeld, daar gaat het niet om. Maar we zien ook veel lege bussen, met gemiddeld 1 of 2 reizigers per bus, in de daluren. Toch ligt het schrappen van buslijnen in deze daluren heel gevoelig.

Dat snap ik wel: ook voor degenen die meestal in de spits reizen is de bus vaak het alternatief voor de daluren, bijvoorbeeld als je moet overwerken. Verder laat je de kansen liggen die de werkgelegenheid op het Zeehaven-en Industrieterrein biedt. Immers, zonder eigen vervoer is het erg lastig om het terrein te bereiken. Zeker voor stagiairs of tijdelijke krachten. Bovendien, u weet het: we hebben een uitgestrekte gemeente, met bovendien heel wat kleinere woonplaatsen. Winkels en andere voorzieningen zijn niet altijd meer om de hoek te vinden.

Genoeg redenen dus om te zorgen voor goede bereikbaarheid en daarom blijven we aandringen op betere oplossingen voor vervoer in onze gemeente. Ik geloof daarvoor in kleinschaliger vervoer op afroep in de daluren. Een vervoerssysteem dat aansluit op de vraag.

Overigens moeten we wel blijven relativeren. Het is niet zo dat als er geen bus rijdt, je helemaal niet meer kunt reizen. De deeltaxi is een mooi vangnet. Voor mensen met een beperking kost de deeltaxi net zo veel als openbaar vervoer. Wat minder bekend is, is dat al sinds zo’n 15 jaar iederéén de deeltaxi mag gebruiken. En ja, dat kost wat meer, dat wel. Maar evengoed reist u dan voor net iets meer dan € 6,- per taxi van de Voorstraat in Klundert naar de Voorstraat in Fijnaart. Meer over de deeltaxi kunt u vinden op de website van de deeltaxi West-Brabant: www.deeltaxi-westbrabant.nl of via telefoonnummer 0800-023 00 33.

Enfin, ik ga de komende tijd aan de slag om te kijken of we samen met de provincie en Arriva kunnen komen tot vernieuwing. Van ‘klassiek openbaar vervoer’ naar vervoer dat past bij de vervoersvraag in onze gemeente. Natuurlijk gaan we ook dat samen doen met de inwoners in de gebiedstafels en ik roep bij deze ook anderen op die hier wellicht hun steentje aan kunnen bijdragen.