Column college: Tel je zegeningen – op naar 2017

Geplaatst: 22-12-2016

Ook deze week weer een nieuwe college-column. Met op de valreep van het nieuwe jaar een woordje van burgemeester Jac Klijs en wethouders Frans Fakkers, Jaap Kamp, Thomas Zwiers en Eef Schoneveld.

Burgemeester Klijs:

“Privé was het een moeilijk jaar, dat me geconfronteerd heeft met de betrekkelijkheid van het menselijk bestaan. Dat leert je weer wat er werkelijk toe doet en maakt duidelijk: tel je zegeningen. En die zijn er genoeg. Allereerst de mensen om me heen, zowel privé als zakelijk, maar ook als het gaat om wat er bereikt is. Voor 2017 zeg ik: blijf relativeren en blijf het positieve van het bestaan zien.”

Wethouder Frans Fakkers:

“Gezondheid is en blijft nummer één natuurlijk. Daarbuiten vind ik dat we de komende dagen best eens mogen nadenken over het omgaan met elkaar. We hebben snel onze mening klaar, ook over ‘de gemeente’. Maar ik durf gerust te zeggen dat we flinke stappen hebben gezet. In onze dienstverlening en in de omslag die we maken naar samen met inwoners aan de slag gaan in plaats van het verouderde bepalen wat goed is.”

Wethouder Jaap Kamp:

“De eerste stappen naar een nieuw systeem van afvalinzameling zijn gezet en ik vertrouw op een gedegen vervolg in 2017. Wat duurzaamheid betreft: we beseffen ons allemaal dat we bewust moeten omgaan met ons milieu. Nu wordt het tijd dat we ons gaan verdiepen in hoe. Daarvoor ben ik wethouder van deze portefeuille, daarom hoop ik op goede gesprekken daarover. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen een steentje kan en wil bijdragen.”

Wethouder Thomas Zwiers:

“Kansen, daar geloof ik in. Kansen zoals werkgelegenheid die we versterken door het samenspel tussen gemeente, onderwijs en ondernemers. Maar ook sociaal; economie is nodig maar mag voor de overheid geen doel op zich zijn. Dat is allereerst een veilige, sociale, groeiende gemeente. Onze economische kracht is daar wel een basis voor, die kansen moeten we benutten. Ik hoop dat dat ook voor mensen persoonlijk geldt. “Dat je de kansen pakt die er zijn en dat je je eigen ambities kunt waarmaken.”

Wethouder Eef Schoneveld:

“Het afgelopen jaar heeft blootgelegd waar de knelpunten zitten in zorg en ondersteuning voor mensen… En waar oplossingen liggen. Zo hebben we geïnvesteerd in ‘de wijkzuster’, zodat hij of zij meer aandacht aan mensen kan geven. We houden een oogje op de mantelzorgers in onze gemeente en ook de Huizen van de wijk brengen zorg dichter bij mensen. Toch kunnen we niet alles oplossen. De aandacht van mensen voor elkaar, dáár begint het, dat wens ik iedereen.”