Commissaris van de Koning bezoekt Moerdijk

Geplaatst: 12-5-2016

Woensdag 11 mei bracht de Commissaris van de Koning, de heer Van de Donk, een werkbezoek aan gemeente Moerdijk. Hij ging in gesprek met de fractievoorzitters van de gemeenteraad over de ontwikkelingen rondom de spoorzone en de bereikbaarheid van onze gemeente via het openbaar vervoer. Ook stond een bezoek aan het afvalverwerkende bedrijf ATM op het programma.

De Commissaris concludeerde na zijn bezoek dat het bedrijf een goede slag had gemaakt en innovatieve concepten ontwikkelt om steeds meer afval te verwerken tot nieuwe grondstoffen.

In het gesprek met het college van burgemeester en wethouders kwam het belang van de regionale samenwerkingsverbanden aan de orde en de kansen die de huidige samenleving biedt als het gaat om partnerschap met de raad, de inwoners, bedrijven  en organisaties. Burgemeester Klijs ging met name in op de onlosmakelijke band die gemeente en provincie hebben. Zeker in relatie tot het toezicht en handhaving op het industrieterrein. Ook al is de provincie formeel bevoegd als het gaat om BRZO bedrijven (Besluit Risico Zware Ongevallen), de gemeente is altijd eerste aanspreekpunt en draagt zorg voor de inwoners. 'Elkaar snel kunnen vinden, is dan een noodzaak', aldus de burgemeester.