Controle op Residence Waterweelde

Geplaatst: 8-12-2016

Vanochtend vroeg is een controle gestart op en rondom recreatiepark Residence Waterweelde bij Moerdijk. De gemeente doet deze controle in samenwerking met Politie en Belastingdienst (partners in RIEC verband*). Ook het Werkplein, Centrum Jeugd en Gezin en GGD doen mee aan de controle. Eerder dit jaar vond een controle plaats op Camping Bovensluis.

Burgemeester Klijs: “Wij willen dat iedereen veilig kan leven binnen de gemeente Moerdijk. Dat geldt ook voor het verblijf op recreatieterreinen. De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in de veiligheid van onze bedrijventerreinen en veiligheid in de buurt. In 2017 willen we een slag maken met de recreatiegebieden. Vooruitlopend hierop brengen we de situatie bij diverse recreatiegebieden in beeld o.a. door het houden van integrale controles. We kijken naar woon- en leefomstandigheden, sociale veiligheid, aanwezigheid van zorg, bereikbaarheid etc. Zo krijgen we een goed beeld van de veiligheidssituatie binnen deze parken. Ook in de rest van de regio wordt op deze wijze gewerkt.”

Als er resultaten zijn te melden na het onderzoek van vandaag, dan worden die de komende weken bekendgemaakt.

*RIEC: Regionaal Informatie en Expertisecentrum