Cursus “Rondkomen met Inkomen”

Heeft u geen goed overzicht van uw inkomsten en uitgaven? Zijn uw papieren niet geordend, waardoor u soms door de bomen het bos niet meer ziet? Houdt u nooit geld over aan het einde van de maand? Of krijgt u te maken met inkomensdaling en wilt u leren hiermee om te gaan? Meldt u zich dan aan voor de gratis budgetcursus Rondkomen met Inkomen.

In deze cursus krijgt u tips aangereikt en leert u onder andere:

  • Een goede administratie: Hoe en waarom?
  • Een overzicht van uw maandelijkse inkomsten en uitgaven te maken.
  • Welke (financiële) regelingen en voorzieningen zijn er?
  • Bewuster keuzes maken binnen en met uw budget.
  • Rondkomen met de beschikbare financiële middelen.
  • Het voorkomen en/of oplossen van financiële problemen.

Over uw persoonlijke financiële situatie wordt niet gesproken. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling schuldhulpverlening via telefoonnummer: 14 0168.