Documentaire toont hoe dorp Moerdijk zich ontwikkelt van paniek tot perspectief

Geplaatst: 7-4-2017

Het Moerdijkse dorpskoor zingt bescheiden, maar je voelt de trots en vastberadenheid doorklinken: ‘…dus we blijven steeds behoren tot een dorp wat blijven kan’. Daarmee begint en eindigt de documentaire over het dorp Moerdijk, ‘Van paniek tot perspectief’. Een documentaire over een bijzonder verhaal van een bijzonder dorp.

‘Dorp Moerdijk verdwijnt’, ‘Geen toekomst meer voor het dorp’ , kopten de kranten in 2013 na de presentatie van de Havenstrategie in 2013 voor het Haven- en Industrieterrein Moerdijk. De documentaire laat zien hoe die doembeelden geen werkelijkheid werden. Hoe de gemeenschap, met vallen en opstaan, weer tot leven komt. Met als één van de sleutels de bijzondere Moerdijkregeling waar inmiddels vanuit diverse plaatsen in het land naar wordt gekeken. Dit in combinatie met een pakket aan maatregelen én de gezamenlijke wilskracht van dorp en overheid.

Samen

Hoe ontworstelde de politiek zich aan de boosheid en het wantrouwen van de inwoners? En vice versa. Hoe geven inwoners, gemeente, provincie en havenschap samen het dorp weer glans? Hoe kunnen economische belangen en leefbaarheid wel degelijk samengaan?  Een complexe opgave, zoals bijvoorbeeld ook het dossier rond de gaswinning in Groningen laat zien. De documentaire laat zien dat overheden en inwoners sámen, maar dan ook echt sámen, zoeken naar oplossingen om van het dorp weer een dorp te maken waar het fijn wonen en leven is.

Burgemeester Klijs: ‘Er zijn talloze intensieve gesprekken gevoerd met de inwoners. Pittige, zakelijke gesprekken: over werkgelegenheid en investeringen. Maar ook open gesprekken: over de familiegeschiedenis, persoonlijke geldzaken, onderling vertrouwen en de toekomst. Want daar draait het uiteindelijk om: vertrouwen in je eigen basis. Mensen voelden zich gevangen in de eigen stenen. De Moerdijkregeling bracht een belangrijk deel van dat vertrouwen terug. En nog steeds werken we er samen elke dag aan om dat vertrouwen te behouden.’

Vastleggen

Die geschiedenis mogen we niet laten verdwijnen in de tijd, is Klijs overtuigd. “Dit is een heel bijzonder verhaal. Van afstand tussen overheid en inwoners naar intensieve samenwerking tussen overheid en inwoner. Absoluut de moeite waard om objectief vast te leggen. Daar hebben we dan ook als Gemeente, Provincie en Havenbedrijf toe besloten. Om later nog eens terug te kijken op een bijzonder proces, maar vooral ook om van te leren.”
Alle inwoners hebben afgelopen week de documentaire thuis ontvangen.

Trailer docu