Dorpstafel Fijnaart: brainstormen, positieve reacties en applaus

Geplaatst: 26-5-2016

Maandagavond 23 mei was er weer een bijeenkomst van de dorpstafel van Fijnaart. Aan de dorpstafel bespreken inwoners en maatschappelijke partners, zoals de gemeente, woningstichtingen, zorg- en welzijnsorganisaties en de politie, het gebiedsplan van Fijnaart. Het gebiedsplan is een plan dat ervoor moet zorgen dat het ook in de toekomst prettig is om in Fijnaart te vertoeven.

Deze avond werd teruggeblikt naar de dorpsavond die op 22 februari plaatsvond. De tafelleden waren positief over de avond en de grote belangstelling vanuit de inwoners van Fijnaart. Kwesties en vragen die deze avond door inwoners werden aangeleverd zijn goed opgepakt door de partners van de tafel.

Na verdere mededelingen en de mogelijkheid om vraagstukken aan te dragen bij de tafel, werd door iedere werkgroep een korte update gegeven over de stand van zaken. Hieronder staat van enkele werkgroepen kort beschreven waar ze mee bezig zijn en waar ze zich verder voor gaan inzetten. 

Samen op weg naar een waterproof Fijnaart

Dinsdag 17 mei kwam de werkgroep “Samen op weg naar een waterproof Fijnaart” van de dorpstafel bij elkaar. In Fijnaart treedt na lokale zware regenbuien vaak wateroverlast op. Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Moerdijk willen dit verminderen. Een aantal jaren geleden zijn er al technische maatregelen getroffen. De afgelopen maanden deelden inwoners en agrariërs hun ervaringen met het waterschap en de gemeente. Zo ontstond een beter beeld van de problemen en werden er extra maatregelen bedacht. Voor de vervolgstappen is er een werkgroep aan de dorpstafel toegevoegd. U kunt zich hiervoor aanmelden via info@gebiedsplannen.nl.

Blijvend actief in Fijnaart

De gemeente gaat met de voetbal- en tennisverenigingen praten over het gebruik van het sportpark. Bij de invulling van het gebied ten westen van het sportpark wordt ook gekeken naar ideeën die de werkgroep op papier heeft gezet, zoals een parkeerterrein. Naast het plan om extra parkeergelegenheid te creëren in het gebied tussen het sportpark en de Westkreekweg, buigt de werkgroep zich over mogelijke andere functies voor in het gebied en voor het sportpark de Oude Appelaar.

Aan de tafel werd deze avond gebrainstormd over hoe men het beste met andere verenigingen in Fijnaart in contact kan komen, om zo hopelijk een mooie (onderlinge) samenwerking te creëren.

De toelichting over het verloop van de succesvolle overname van het zwembad en het personeel, werd met een groot applaus afgesloten. De tafel is trots op de manier hoe het zwembad is overgenomen en denkt graag mee over mogelijkheden om meer bezoekers te trekken.

Fijnaart veilig en bereikbaar onderweg

De werkzaamheden aan de Eerste Kruisweg zijn begonnen. Door verschillende maatregelen zal de weg voortaan alleen bereikbaar zijn voor aanwonenden, agrariërs en bestemmingsverkeer. Bij de Boerendijk zal de politie meer gaan handhaven en in de Dreef is verlichting geplaatst. Dit om de route veiliger te maken voor de fietsende scholieren.

Prettig oud worden in Fijnaart.

Het 1-loket heeft extra vrijwilligers gekregen, ook groeit zowel vraag als aanbod in welzijn en (mantel)zorg op de website. De pilot van het Boa-spreekuur in de Fendertshof  is goed bezocht en positief ontvangen.

Gebiedsplannen

De dorpstafel maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan Fijnaart. Sinds 2012 zijn gebiedsplannen opgesteld in een samenwerking tussen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties (gemeente Moerdijk, Surplus, Politie, het Woonkwartier en Groenhuysen). Ontwikkelingen voor elke kern en het buitengebied krijgen plek in één document. Met als doel dat het ook in de toekomst prettig is om te wonen en leven in de kernen en het buitengebied van de gemeente Moerdijk. Alle partijen gaan samen aan de slag hiervoor.

Inmiddels zijn er al tien plannen in de gemeente Moerdijk afgerond. Uiteindelijk worden voor alle plaatsen en voor het buitengebied in de gemeente (in totaal twaalf) gebiedsplannen opgesteld.

Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

 

Projecten