Een boekje open over de centen

Geplaatst: 17-12-2019

Nieuwsbericht afbeelding

De gemeente Moerdijk heeft een begroting van ruim 110 miljoen, dat is veel geld. Veel mensen hebben er ook een mening over. We geven te veel geld uit aan onderwerp X of juist te weinig aan onderwerp Y. Tijd voor een toelichting! Niet op de gebruikelijke manier via documenten als een begroting en kadernota, maar gewoon in gesprek met elkaar.

Op 17 december is iedereen vanaf 19.00 uur van harte welkom in het gemeentehuis. Wethouder Jack van Dorst en hoofd financiën Ben Cornel geven dan een financieel kijkje achter de schermen. De begroting 2020 is in november vastgesteld en in december volgen de belastingtarieven. Hoe komt de gemeente aan haar inkomsten? En waar geven we het geld aan uit? Hoe leggen we verantwoording af over de uitgaven die we doen? Een paar van de onderwerpen die aan bod komen. Natuurlijk is er ook alle gelegenheid om vragen te stellen en suggesties te geven. Vragen kunnen ook vooraf worden ingediend via communicatie@moerdijk.nl.

Live-chat

Voor iedereen die 17 december verhinderd is of liever niet naar het gemeentehuis komt organiseren we in januari een live-chat. Wethouder van Dorst geeft dan direct antwoord op vragen die leven.

Meer weten? 

Kijk dan op moerdijk.nl/begroting-2020-2023 

Programma en aanmelden

  • 19.00 - 19.30 uur: inloop
  • 19.30 - 21.00 uur: programma

Aanmelden kan via communicatie@moerdijk.nl