Eenmalige startsubsidie

Om een startsubsidie aan te kunnen vragen moet de organisatie een vereniging of stichting zijn en een vrijwilligersorganisatie (dus zonder personeel in dienst). Een startsubsidie wordt verleend voor de kosten die gemaakt zijn om een vereniging of stichting op te richten (notariskosten). Een startsubsidie kan alleen verstrekt worden indien de vrijwilligersorganisatie ook in aanmerking komt voor een jaarlijkse subsidie op grond van de uitvoeringsregeling eenmalige en jaarlijkse subsidie gemeente Moerdijk.

Wanneer: de aanvraag voor eenmalige startsubsidie moet uiterlijk 6 maanden na oprichting van de vereniging of stichting bij ons binnen zijn.
Wie: een vrijwilligersorganisatie (vereniging of stichting zonder personeel in dienst) die ook in aanmerking komt voor een jaarlijkse subsidie.
Wat: de aanvraag moet de volgende onderdelen bevatten:

  1. kopie van de notariële oprichtingsakte
  2. kopie van de rekening van de notaris
  3. kopie van de inschrijfkosten van de Kamer van Koophandel
  4. brief met IBAN rekeningnummer van de vereniging/stichting

Samenvatting subsidieregels (PDF, 104 kB)
Tarievenlijst (pdf, 74 kB)

Vul het formulier in en stuur dit op naar de gemeente Moerdijk: Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. U kunt het formulier ook afgeven Bij het gemeentehuis.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0168 of e-mail subsidies@moerdijk.nl. De contactpersonen voor subsidies aan vrijwilligersorganisaties zijn Marloes van Kempen en Monique van Ardenne.