Verkeerssituatie Noordhaven Zevenbergen: veelgestelde vragen

Geplaatst: 16-10-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Ruim een maand geleden ging de Noordhaven in Zevenbergen weer open voor verkeer. De situatie is er anders dan voorheen: er is geen voetgangersgebied meer, de straat en stoep zijn even hoog en de stoepen zijn op sommige plekken heel breed. Dat roept vragen op, onder meer over de veiligheid. Hieronder geven we antwoord op die vragen en leggen we uit welke maatregelen de gemeente neemt.

1. Waarom is de Noordhaven geopend voor auto’s? 

Door de werkzaamheden aan de haven en de Markt is het centrum van Zevenbergen moeilijker bereikbaar. Daar hebben bewoners, bezoekers en ondernemers last van. Door de Noordhaven open te stellen voor verkeer, is het centrum beter bereikbaar en kunnen bewoners dichter bij hun huis parkeren.

2. De straat ligt even hoog als de stoep, waarom is er geen stoeprand? 

De straat is ingericht als gedeelde ruimte voor alle verkeer. Juist omdat er geen heel duidelijke scheiding is, wordt iedere verkeersdeelnemer aangesproken op zijn verantwoordelijkheidsgevoel. Daardoor wordt er voorzichtiger gereden. Dat is overigens geen Moerdijkse theorie, dit verkeersconcept wordt op allerlei plaatsen in Nederland toegepast. 

3. Nu parkeren auto’s op de stoep. Wat gaat de gemeente daaraan doen?

Op het eerste deel van de Noordhaven, nabij het Haveneind, wordt parkeren op de stoep tijdelijk toegestaan. Op het tweede deel van de Noordhaven, vanaf de Dijkstraat tot de Stoofstraat, maken we parkeren op de stoep moeilijker door extra barrières te plaatsen.

4. Dus je mag straks op de stoep parkeren?

Ja, maar alleen in de parkeerstrook die daarvoor wordt aangelegd. Op het eerste deel van de Noordhaven, vanaf het Haveneind tot de Brugstraat zijn nog geen parkeervakken beschikbaar langs de straat. Er is wel behoefte aan parkeerplaatsen. De stoep is er breed. We maken een tijdelijke parkeerstrook op de stoep. Die strook wordt afgezet met hekken en borden. Er gelden dezelfde regels als in de rest van het centrum: maximaal 2 uur parkeren met een parkeerschijf; met een gehandicaptenkaart of ontheffing is de parkeerduur onbeperkt.

5. Dat is toch niet logisch: parkeren op de stoep is gevaarlijk en nu gaat de gemeente dat juist toestaan?

De strook maakt de straat veiliger: 

  • Er wordt nu lukraak op de stoep geparkeerd, straks is er een duidelijke parkeerruimte.
  • De geparkeerde auto’s vormen een afscheiding die verhindert dat auto’s over de stoep rijden. 
  • Tussen de parkeerstrook en de gevels blijft voldoende ruimte voor voetgangers. 

6. Komt er op het tweede deel van de Noordhaven, tussen de Dijkstraat en de Stoofstraat, ook een parkeerstrook op de stoep?

Nee, want op dit deel zijn parkeervakken langs de straat. 

7. Hoe hard mogen auto’s op de Noordhaven?

De maximumsnelheid is 15 km/uur, behalve bij de kruising met de Dijkstraat en de Markt voor café Proost: daar moet stapvoets (5 km/uur) worden gereden. 15 km/uur is een verlaagde snelheid vanwege de werkzaamheden, op andere straten in het centrum geldt een maximum van 30 km/uur. Als de haven is voltooid, beoordelen we opnieuw wat de optimale snelheid is voor de Noordhaven.

8. Maar er wordt nog steeds te hard gereden. Wat doet de gemeente daaraan?

We plaatsen extra barrières: rood-witte blokken die de straat versmallen. Op het wegdeel tussen het Haveneind en de Dijkstraat staat al een versmalling, daar komt er eentje extra bij.Op het deel tussen de Dijkstraat en de Stoofstraat komen twee extra versmallingen. Die maken het voor auto’s onaantrekkelijker om over de stoep te rijden. Op dit deel van de Noordhaven komt ook een matrixbord dat waarschuwt als een automobilist te snel rijdt.

9. Wat wordt er gedaan voor de veiligheid van fietsers?

In de stegen en straten die uitkomen op de Noordhaven staan hekken die de snelheid remmen met waarschuwingsborden voor fietsers. Op het smalste deel, voor café Proost, is de maximumsnelheid verlaagd naar 5 km/u en staan extra borden en afzethekken.

10. Al deze maatregelen gelden zolang er aan de haven wordt gewerkt. Hoe gaat de straat eruit zien in de definitieve situatie?

Als het werk klaar is en de straat is ingericht met bomen, lantaarnpalen, fietsbeugels en dergelijke, wordt de verkeerssituatie al duidelijker. Maar wat de optimale inrichting is in de definitieve situatie, weten we nog niet. Verkeersexperts gaan er in de komende tijd mee aan de slag. 

11. Kan de Noordhaven niet gewoon weer voetgangersgebied worden? 

Nee, met de komst van de haven verandert de verkeerssituatie in het centrum. De Noordhaven is onderdeel van nieuwe autoroute rond de haven. 

12. Hoe gaan de auto’s straks rijden dan?

Wie straks met de auto naar het centrum wil, rijdt vanaf de Nieuwe Kerkstraat linksaf de Zuidhaven op, via het Haveneind naar de Noordhaven. Op de Noordhaven moeten automobilisten ter hoogte van de Brouwerstraat de autobrug over (doorrijden naar de Stoofstraat mag niet). Vervolgens linksaf via de Zuidhaven naar de Van Steelandtstraat, en zo het centrum uit. Dit is een eenrichtingsroute. Het laatste deel van de Noordhaven, tussen de autobrug en de Stoofstraat is ook eenrichtingsverkeer, maar dan de andere kant op: vanaf de Stoofstraat rijden automobilisten over de Noordhaven tot aan de autobrug tegenover de Brouwerstraat. Hier gaan ze de brug over en vervolgens linksaf via de Zuidhaven naar de Van Steelandtstraat het centrum uit.

13. Is er straks helemaal geen voetgangersgebied meer aan de haven?

Aan de Noordhaven is er geen voetgangersgebied meer. Aan de Zuidhaven wel: tussen de Brouwerstraat en de Nieuwe Kerkstraat.

14. Waar kan ik terecht als ik een gevaarlijke situatie wil melden?

Heeft de gevaarlijke situatie te maken met de werkzaamheden (bijvoorbeeld een afzethek dat opzij is gezet, of een omgevallen bouwhek)? Meld het bij havenmeester Leo Soeteman (herkenbaar aan zijn blauwe jas en ma-vrij van 7-16 uur bereikbaar op 06-27 86 31 13) of omgevingsmanager Ruben Herregodts (06-10 21 40 26).

Heeft u een vraag of wilt u een niet-spoedeisende situatie melden, dan kunt u de gemeente op verschillende manieren bereiken, 24 uur per dag. Kijk daarvoor op moerdijk.nl/contact.