Fijnaart heeft behoefte aan een centrale ontmoetingsplaats

Geplaatst: 12-1-2021

De afgelopen maanden heeft adviesbureau KuiperCompagnons samen met de gemeente Moerdijk verschillende wensen en ideeën opgehaald bij inwoners, ondernemers en verenigingen in Fijnaart voor een vitaal centrum. Fijnaart heeft behoefte aan een lange termijnvisie voor het centrum mét centrale ontmoetingsplaats.

Participatie

Vanuit het programma ‘vitale centra’ investeert de gemeente in het geven van een impuls aan het centrum in Fijnaart dat uitnodigt als ontmoetingsplaats met een mix aan functies en activiteiten. Vanaf afgelopen oktober hebben inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit Fijnaart massaal gehoor gegeven aan de oproep om met de gemeente Moerdijk mee te denken over het toekomstperspectief van het centrum. Dit proces wordt begeleid door adviesbureau KuiperCompagnons. De afgelopen maanden zijn meerdere straatinterviews en digitale groepsinterviews gehouden met belanghebbenden vanuit verschillende achtergronden, waaronder inwoners (jong en oud), ondernemers, vastgoedeigenaren en het verenigingsleven.

De opbrengst

Tijdens de gesprekken zijn vele ideeën geopperd voor een vitaal centrum in Fijnaart. De opbrengst is gepresenteerd in een poster. “Op hoofdlijnen delen de betrokkenen de mening dat Fijnaart een centrale ontmoetingsplaats mist”, licht wethouder Danny Dingemans toe. “Ontmoeting, levendigheid en gezelligheid is belangrijk voor de ontwikkeling van het dorp en de meeste betrokkenen zien dat graag op één centrale plek”, aldus Dingemans. 

Op dit moment heeft Fijnaart verschillende commerciële – en maatschappelijke voorzieningen, maar deze liggen verspreid over het dorp. De fysieke verbinding en clustering van functies ontbreekt daardoor. In de gesprekken zijn diverse ontwikkellocaties genoemd om centrumfuncties te huisvesten. “Uit de genoemde locaties kan worden afgeleid dat er een principiële keuze gemaakt moet worden: gaan we kiezen voor een nieuw centrum of gaan we kiezen voor de versterking van het historische centrum? De komende maanden zullen de locaties verder worden beoordeeld en worden ze uitgewerkt in een aantal ontwikkelscenario’s”, licht programmamanager Mark Geerts verder toe.

Resultaten participatie centrum Fijnaart

Het vervolg

De komende tijd gaat KuiperCompagnons aan de slag met het opstellen van een aantal ontwikkelscenario’s voor het centrum van Fijnaart, op basis van alle informatie die is opgehaald. Medio februari/maart wordt een openbare inloopavond georganiseerd voor alle geïnteresseerden. Tijdens deze inloopavond presenteren we de ontwikkelscenario’s en gaan we verder in gesprek over de kansen voor het centrum van Fijnaart.

Als belangstellenden vragen hebben dan kunnen ze bellen naar programmamanager Mark Geerts van de gemeente Moerdijk via 14 0168 of mailen naar centrumontwikkelingfijnaart@moerdijk.nl