Fort de Hel: stand van zaken

Geplaatst: 24-5-2016

Begin december 2015 bepaalde de rechtbank in Bergen op Zoom dat de huurovereenkomst met Stichting Vrienden Fort de Hel per 31 december 2015 werd opgezegd. De beheerder diende beroep in tegen deze uitspraak bij het Gerechtshof in Den Bosch. Ondanks dat kon de gemeente met de uitspraak van de rechtbank de huurder opleggen per 31 maart jl het fort te hebben verlaten. De gemeente heeft er voor gekozen de rol van het Gerechtshof te respecteren en nog niet tot ontruiming over te gaan. De behandeling van het Hof vindt plaats op 14 juli 2016.

Eerder werd uitgegaan van behandeling door het Hof in mei. Het Hof heeft nu laten weten de zaak op 14 juli 2016 te behandelen. Gezien de afzienbare termijn handhaaft de gemeente het standpunt de uitspraak van het Hof af te wachten. Normaal gesproken volgt zes weken na de zitting uitspraak. Dat betekent dat er eind augustus, begin september een uitspraak ligt. De gemeente ziet deze met vertrouwen tegemoet en zal zo spoedig daarna de huurder opleggen het Fort te verlaten.

Diverse nieuwe kandidaten

Ondertussen is de aanbestedingsprocedure voor een nieuwe beheerder volop in voorbereiding. Ook voor het tijdelijk beheer en openstelling in de periode tussen vertrek huidige huurder en start nieuwe huurder zijn plannen in de maak. Er hebben zich al verschillende enthousiaste en professionele kandidaten gemeld voor het fort.

Voor de gemeente is het vertrek van de huurder onveranderd het uitgangspunt. Inhoudelijk is het standpunt hetzelfde. Het is niet de vraag of er een nieuwe huurder komt maar wanneer. Met de huidige huurder is geen sprake van partnerschap met de gemeente als verhuurder en met de omwonenden als het gaat om oog voor hinder en overlast. Dit is door de rechtbank in Bergen op Zoom volledig onderstreept.

De gemeente hoopt dat het fort snel een vernieuwde start kan maken Een fort dat een belangrijke rol speelt op het snijvlak van toerisme, recreatie en cultuur, waar veel leuke dingen gebeuren en waar veel mensen van kunnen genieten. Met een huurder die oog heeft én voor de omgeving én de gemeente als partner om mee samen te werken.