Gebiedsplannen

Elke stad, elk dorp en het buitengebied van de gemeente Moerdijk heeft een eigen gebiedsplan. Aan de stadstafels en dorpstafels (algemeen genoemd: gebiedstafels) bespreken de inwoners samen met de gemeente en maatschappelijke organisaties de onderwerpen die in het gebiedsplan staan en die gaan over de verbetering van de leefomgeving. De gebiedstafels komen ongeveer 5 keer per jaar bij elkaar om deze onderwerpen uit te werken. Iedere inwoner kan hieraan deelnemen en is dan ook van harte welkom.

De website gebiedsplannen.nl is het platform waar u kunt meedenken en meepraten over zaken die leven in uw dorp of stad. Hier vindt u het laatste nieuws en ontwikkelingen over uw woonplaats overzichtelijk bij elkaar. 

www.gebiedsplannen.nl