Gebiedsplannen

Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand.

Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand.

Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften.

Dorps- en stadstafels

De dorps- en stadstafels zijn een onderdeel van het gebiedsplan. Aan deze tafels nemen inwoners en Gemeente Moerdijk, Surplus of Groenhuysen, Politie Zeeland/West-Brabant en Woonkwartier deel. Deze dorps- en stadstafels bestaat uit werkgroepen. Elke werkgroep werkt aan de punten van een van de onderwerpen van het gebiedsplan. Ongeveer vijf keer per jaar komt een dorps- of stadstafel een avond samen om de voortgang te bespreken en onderling af te stemmen.

Wie zijn de partners?