Wat zijn gebiedsplannen?

Vanaf 2012 werkt de gemeente Moerdijk met gebiedsplannen. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. Hierin staat de visie van de inwoners: hoe willen zij dat hun dorp/stad eruit ziet over 10 jaar? Wat vinden ze belangrijke onderwerpen?

Vanuit die visie worden thema’s met concrete actiepunten opgesteld. Vervolgens wordt samen met gemeente Moerdijk, Woonkwartier, politie Zeeland/West-Brabant, Surplus en/of Groenhysen bekeken hoe die gerealiseerd kunnen worden. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan ontwikkelingen en behoeften.

Gebiedstafels

Elke stadstafel en dorpstafel bestaat uit inwoners uit die stad of dat dorp, plus vertegenwoordigers van de bovengenoemde organisaties. Samen werken ze aan de actiepunten uit het gebiedsplan. Bijvoorbeeld veilige fietspaden, een bloeiend verenigingsleven, meer woningen voor starters, een gemeenschapshuis (dorpshuis), langer thuis blijven wonen voor ouderen of zwerfaval opruimacties.

Voor het buitengebied is er ook nog een aparte gebiedstafel gericht op specifieke onderwerpen die alleen gelden voor het buitengebied. Bijvoorbeeld een goede internetverbinding. Deze gebiedstafel bestaat uit inwoners van het buitengebied. Die inwoners kunnen dus zowel aan de gebiedstafel buitengebied als aan de tafel van de stad of het dorp waar het toe behoort deelnemen.

Hieronder een overzicht van alle dorpen, stadjes en het buitengebied. Klik op de naam voor meer informatie, thema’s, nieuwsberichten en de agenda van die dorps-, stads- of gebiedstafel.

Wie zijn de partners?