Gebiedsplannen

Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. Aan de stadstafels en dorpstafels (algemeen genoemd: gebiedstafels) bespreken de inwoners samen met de gemeente en maatschappelijke organisaties de onderwerpen die in het gebiedsplan staan en die gaan over de verbetering van de leefomgeving. De gebiedstafels komen ongeveer 5 keer per jaar bij elkaar om deze onderwerpen uit te werken. Iedereen kan hier aan deelnemen.

De website gebiedsplannen.nl is het platform waar u kunt meedenken en meepraten over zaken die leven in uw dorp of stad. Hier vindt u het laatste nieuws en ontwikkelingen over uw woonplaats overzichtelijk bij elkaar. 

www.gebiedsplannen.nl

Dorps- en stadstafels

De dorps- en stadstafels zijn een onderdeel van het gebiedsplan. Aan deze tafels nemen inwoners en Gemeente Moerdijk, Surplus of Groenhuysen, Politie Zeeland/West-Brabant en Woonkwartier deel. Deze dorps- en stadstafels bestaat uit werkgroepen. Elke werkgroep werkt aan de punten van een van de onderwerpen van het gebiedsplan. Ongeveer vijf keer per jaar komt een dorps- of stadstafel een avond samen om de voortgang te bespreken en onderling af te stemmen.