Gemeente Moerdijk gaat Schoon Belonen

Geplaatst: 9-5-2016

Gemeente Moerdijk wil graag dat de sportvelden, schoolpleinen en wijken schoon en zwerfafvalvrij blijven. Dit jaar zijn we sportief begonnen door samen met sportverenigingen op 1 januari de straten schoon te vegen tijdens het Nieuwjaarsvegen. In de maand april hebben we de lente schoonmaak gehad met een vijftal basisscholen.

Zeker geen gebrek aan Supporters van Schoon in gemeente Moerdijk, toch is de strijd tegen het zwerfafval nog niet gewonnen. Plastic flesjes, blikjes en andere verpakkingen zien we nog steeds op de grond. Deze horen daar niet, bovendien zijn deze materialen waardevol als grondstof voor nieuwe producten. Gemeente Moerdijk sluit aan bij het landelijk initiatief Schoon Belonen om de strijd tegen het zwerfafval nog intensiever met de maatschappelijke organisaties op te pakken.

Inzameling Blikjes en Flesjes

Binnen dit initiatief van de VNG, Natuur & Milieu en het Afvalfonds Verpakkingen helpen scholen, sportclubs en andere verenigingen hun omgeving schoon te maken en schoon te houden. Samen zorgen we dat flesjes en blikjes worden opgeruimd en ingezameld. Dat leidt niet alleen tot een schone leefomgeving, hierdoor worden ook steeds meer verpakkingen gerecycled. Mooi voor ons allemaal maar ook voor de sportclub, school of andere (buurt/wijk)vereniging, want zij ontvangen een mooie beloning (in natura) voor maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast kan het voor de school of (sport)vereniging een besparing opleveren in de kosten van het afvoeren van afval.

Markland gaat als Ecoschool voorop

Dat het Marklandcollege in Zevenbergen maatschappelijk betrokken is, blijkt wel uit hun actieve rol in de doorstart van de maatschappelijke stage. Zij gaan op 17 mei weer aan de gang met de Buurtcheck voor de jeugd. Tijdens deze check natuurlijk aandacht voor de schoonheidsgraad in de buurten, maar nu al aandacht voor de schoonheidsgraad op en rondom school. Het Marklandcollege start deze week met Blik en Plastic inzameling. In combinatie met hun deelname aan de Buurtcheck en de deelname aan de Waste Away challenge in het komende najaar maakt dat het Marklandcollege de eerste Schoon Belonen deelnemer is.

Wie volgt

Een goed voorbeeld dat hopelijk doet volgen. Alle scholen, sportclubs en (buurt/wijk)verenigingen kunnen meedoen. Start met het inzamelen van blikjes en flesjes. Dat is niet alleen goed voor het milieu, ook kunnen deelnemende organisaties daar een vergoeding voor krijgen. Met iedere organisatie die deelneemt, worden afspraken gemaakt voor een beloning (bijvoorbeeld het betalen van de kosten van een lespakket voor scholen of een bijdrage aan team shirts voor sportclubs). Binnen deze vergoedingsregeling is de wens dat deelnemede organisaties daarnaast als Supporter van Schoon twee keer per jaar de omgeving schoonmaken. Het gaat erom dat we met elkaar zorgen voor minder zwerfafval, betere afvalscheiding en meer maatschappelijke betrokkenheid. Kijk voor meer informatie op: Moerdijk supporter van schoon.

Overal Afval Scheiden

Afval scheiden is een heel gewoon deel geworden van het dagelijks leven. En het zou mooi zijn als we straks misschien ook bij het zwembad, de kerk, de bieb, op een school en nog wat maatschappelijke organisaties ons plastic en blik apart in kunnen zamelen.