Gemeente verlengt het contract met Meer Moerdijk, aanbod voor jeugd, cultuur en sport blijft gewaarborgd

Geplaatst: 19-11-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Sinds begin vorig jaar werken de buurtsportcoaches, cultuurcoach en jongerenwerkers samen onder de vlag van Meer Moerdijk vanuit Sport en Welzijn Moerdijk. Samen zorgen ze er voor dat je in Moerdijk de weg kunt vinden naar sporten, meer bewegen of culturele activiteiten voor jong en oud. Eén van de voordelen van deze bundeling is dat de buurtsportcoaches, cultuurcoach en jongerenwerkers elkaar zo makkelijker vinden en activiteiten aanbieden die goed op elkaar aansluiten. We zijn tevreden over de wijze van uitvoering en gaan graag verder met Meer Moerdijk. 

Mooie resultaten

Door de nieuwe samenwerking zijn er mooie resultaten geboekt. Zo hebben de buurtsportcoaches zich ingezet om meer mensen te laten sporten en bewegen. Zowel bij verenigingen als op school en na school, als in de openbare ruimte. De nieuwste ontwikkeling is het geven van pleintjessport, zodat kinderen ook meteen na schooltijd mee kunnen doen aan beweegactiviteiten. “We komen met pleintjessport in elk dorp en elke stad in de gemeente Moerdijk. Deze naschoolse activiteit wordt steeds drukker bezocht en herhalen we ook weer na de winterperiode”, aldus Joyce Bax, één van de buurtsportcoaches onderwijs. Er zijn boekjes uitgegeven, waarbij verenigingen sport of cultuur proeflessen aanbieden aan jeugd, senioren en mensen met een beperking. Bij het boekje voor de jeugd is dit inmiddels opgelopen tot meer dan 70 sport- en cultuuraanbieders in Moerdijk. Hier hebben om nabij 1.000 kinderen aan mee gedaan. 

Voor mensen met een beperking zijn verschillende beweeggroepen opgezet, zoals voetbal, tafeltennis en zwemmen. Allen worden op maat aangeboden en begeleid door de buurtsportcoach. Anja Buijtenhuis – van Dam, de buurtsportcoach voor mensen met een beperking, licht toe: “Ik geniet er zo van, als ik een passende oplossing heb gevonden. Kinderen maar ook volwassenen bloeien op tijdens het sporten.” 

Ook voor de doelgroep ouderen is er een ruim activiteiten-aanbod, verdeeld over alle dorpen / steden binnen de gemeente Moerdijk. Voor elke senior is er wel een leuke activiteit te vinden. Voor sportverenigingen is er een eerste Sportcafé in Moerdijk georganiseerd met circa 40 bezoekers, waaronder bestuursleden van 13 verschillende sportverenigingen, met als doel kennis delen en ervaringen uitwisselen. 

De cultuurcoach heeft scholen gestimuleerd en begeleid bij de ontwikkeling tot cultuurloperschool (van 7 naar 14 scholen) en afnemen van het kunstmenu (15 scholen). Het Kunstmenu is het jaarlijks aanbod cultuureducatie voor de scholen voor basisonderwijs in de gemeente Moerdijk. Het menu is zo samengesteld dat alle leerlingen op het basisonderwijstijdens hun schoolcarrière kennis maken met alle disciplines binnen  het cultuuronderwijs: media, muziek, beeldende kunst, dans, theater en erfgoed. 

De jongerenwerkers hebben een preventieve rol met betrekking tot overlast in de buurt en het in beeld krijgen van (hulp)vragen bij jongeren. Het afgelopen jaar zijn er bij activiteitencentrum Tune ongeveer 600 bezoekers geweest en zijn er een muziekstudio en keuken bijgekomen. Daarnaast zijn er ongeveer 200 gesprekken met jongeren op straat en zijn er 120 jongeren begeleid bij vragen rond hun ontwikkeling. De samenwerking met partners, zoals Centrum Jeugd en Gezin (CJG), is afgelopen jaar enorm versterkt waardoor er kortere lijnen zijn ontstaan. Voor snelle en adequate begeleiding van de jongeren een enorm positieve ontwikkeling. De betrokkenheid is groot bij de medewerkers van Meer Moerdijk. Eén van de jongerenwerkers, Dirk Leijten, geeft aan: “Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt. De mooiste jeugd is een jeugdige geest als je niet jong meer bent.”

Sterk netwerk

“Onze buurtsportcoaches, cultuurcoach en jongerenwerkers werken gebiedsgericht en zijn het aanspreekpunt voor inwoners bij vragen op het gebied van jeugd, sport en cultuur. Bovendien vormen ze een sterk netwerk om de jeugd heen; het geeft overzicht. Je kunt nu makkelijker kijken naar het meest passende aanbod per school, zorgvraag of persoon in plaats van naar het soort activiteit. Dat betekent een betere bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren samenwerken en kunnen ook hun creatieve kant ontdekken. Doordat er een aantal medewerkers intermediair zijn voor het Jeugd Sport Fonds en Jeugd Cultuur Fonds is sport en cultuur voor iedereen toegankelijk.Ik ben dan ook blij met de fijne samenwerking met de gemeente en de goede resultaten vanuit het team van Meer Moerdijk in de afgelopen periode”, licht wethouder Eef Schoneveld toe. 

Speerpunten

Komende jaren gaat Meer Moerdijk verder met het vergroten en versterken van het sport- en cultuuraanbod door nog meer vraaggericht te werken, passend bij de behoeften van de inwoners. Er wordt ingezet op het vergroten van de verbinding tussen jeugd, sport en cultuur, bijvoorbeeld door het vergroten van het naschools aanbod en het stimuleren van nog meer scholen richting cultuurloperscholen. Ook intensiveren we het contact met (sport)verenigingen om vitale verenigingen te hebben en houden. In afstemming en samenwerking met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) wordt de inzet van de jongerenwerkers en het activiteitencentrum doorontwikkeld, zodat de jongeren ondersteuning krijgen waar nodig en begeleid worden in hun (talent)ontwikkeling. “Ik ben trots dat ik deel uit maak van dit enthousiaste team! De verlenging van het contract maakt duidelijk dat de gemeente ons vertrouwen geeft. Daar ben ik ze dankbaar voor”, vertelt Patrick Vermeulen, manager van Sport en Welzijn meer Moerdijk.

Aanbod

Voor activiteiten die de buurtsportcoaches, de cultuurcoach en de jongerenwerkers organiseren en aanbieden verwijzen wij graag naar de website van Meer Moerdijk, hun sociale media kanalen of loop eens binnen bij het activiteitencentrum Tune!