Gemeente Moerdijk heeft 100ste starterslening toegekend

Geplaatst: 20-6-2016

Gemeente Moerdijk heeft de 100ste starterslening toegekend aan Roel Santbergen voor de aankoop van zijn woning in Zevenbergen. In Moerdijk is de starterslening een niet meer weg te denken instrument om koopstarters op de woningmarkt een steuntje in de rug te geven.

Wethouder Jaap Kamp: “Door middel van de startersregeling willen wij als gemeente de bereikbaarheid van koopwoningen voor starters op de woningmarkt vergroten. In de gemeente Moerdijk is veel belangstelling voor de starterslening. Dit komt doordat starters op dit moment door de sterk aangescherpte hypotheekregels door financiers nog slechts beperkte hypotheek kunnen krijgen.”

Roel Santbergen: “De starterslening heeft het mogelijk gemaakt dat ik mijn nieuwe woning in Zevenbergen heb kunnen aankopen.”

Bekijk het filmpje van de uitreiking van de starterslening.

Stand van zaken starterslening

Op dit moment zijn er in totaal 100 startersleningen toegekend en er zijn nog 5 aanvragen in behandeling. Als deze 5 aanvragen worden gehonoreerd, is er nog budget om 6 starterleningen te verstrekken.

Waarom de starterslening

Gemeente Moerdijk heeft geld voor de starterslening opzij gezet in een eigen fonds bij SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). Uit dit fonds leent de gemeente geld uit aan inwoners die voor het eerst een woning willen kopen. De gemeente doet dit, omdat het in de huidige tijd voor starters erg moeilijk is geworden om een huis te kopen.

Hoe werkt de starterslening?

De starterslening overbrugt het verschil tussen de totale verwervingskosten van de woning en het maximale bedrag dat de aanvrager, op basis van zijn/haar inkomen, bij de bank kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De hoogte van de starterslening hangt af van inkomen, eigen vermogen en de voorwaarden van de gemeente.
De starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar, de looptijd is maximaal 30 jaar. De eerste drie jaar betaalt de aanvrager geen rente en aflossing. Na het derde jaar gaat de aanvrager wel rente en aflossing betalen als het inkomen toereikend is. Zo niet, dan kan bij SVn een hertoets aanvraagd worden en gaat de aanvrager een maandlast betalen die past bij het inkomen dat hij/zij op dat moment heeft.

Wat doet de gemeente?

De gemeente heeft een verordening starterslening. Hierin staan de voorwaarden waaraan moet voldoen om voor een starterslening in aanmerking te komen. De voorwaarden van de starterslening vindt u op de gemeentelijke website: http://www.moerdijk.nl/Starterslening. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, wijst de gemeente de starterslening toe.

Wat doet SVn

SVn verstrekt de starterslening namens de gemeente. SVn behandelt ook de aanvraag voor een Starterslening en verzorgt de verdere afhandeling en de administratie van de lening. De aanvrager leent dus via SVn geld van de gemeente.