Gemeenten en het Ondernemersklankbord bundelen krachten

Geplaatst: 16-3-2017

Vanaf 1 april 2017 zullen de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert de dienstverlening aan (startende) ondernemers laten uitvoeren door aan de landelijke opererende organisatie Stichting Ondernemersklankbord (OKB).

Vanaf 1 april is het Ondernemersklankbord het eerste aanspreekpunt. In alle gemeenten zullen regelmatig spreekuren gaan plaatsvinden en via telefoonnummer 088-171 79 20 kunnen ondernemers direct contact opnemen met een adviseur. Ondernemersvragen kunnen dan verder worden besproken. Wellicht wordt er gekozen voor het starten van een begeleidingstraject met een OKB-adviseur. Ondernemers worden dan in een begeleidingstraject gekoppeld aan een kundige OKB-adviseur die hen persoonlijk begeleidt in een klankbordtraject. Voor een adviestraject van een halfjaar wordt een donatie van slechts € 150,- gevraagd ter vergoeding van de kosten. Het kan ook zijn dat er doorverwezen wordt naar één van de partners/dienstverleners.

Het convenant is namens Stichting Ondernemersklankbord ondertekend  door directeur F. van Santen en regiovoorzitter R. van Diem en de wethouders van de vijf gemeenten: A.P.M.A. Schouw, Etten-Leur, F. Harteveld, Halderberge, T.H.R. Zwiers Moerdijk, M.J.de Bruijn, Rucphen en P.G.H.N. Utens , Zundert. De wethouders lichten toe:
“Een goede dienstverlening aan ondernemers draagt bij aan de economische doelstellingen zoals wij die in onze gemeenten nastreven. De (startende) ondernemers zijn een belangrijk onderdeel van de lokale economie, bieden werkgelegenheid aan onze inwoners en vervullen een belangrijke maatschappelijke bijdrage in onze lokale gemeenschap. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ondernemers bezig kunnen zijn met experimenteren en innoveren.”

 “De afgelopen jaren is geconstateerd dat naast de startende ondernemers ook bestaande ondernemers vaak vragen hebben. Onze samenwerking met het Ondernemersklankbord geeft een nieuwe impuls aan een intensivering en verbreding van de ondersteuning aan (startende) ondernemers in de gemeenten.”

Stichting Ondernemersklankbord

Stichting Ondernemersklankbord is een landelijke organisatie bestaande uit 300 oud-ondernemers en specialisten uit het bedrijfsleven die hun actieve loopbaan hebben beëindigd. Geheel vrijwillig zetten zij zich in om actieve ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf te adviseren met alle voorkomende ondernemersvragen. Bijvoorbeeld bij het starten van een onderneming, het voorkomen van faillissementen, het optimaliseren van de bedrijfsvoering of het beëindigen/overdragen van een onderneming. Het Ondernemersklankbord wordt financieel gesteund door onder meer het ministerie van Economische Zaken, diverse gemeenten en provincies en werkgeversorganisatie VNO-NCW.