Raadsinformatiebrieven

Brieven van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad op verschillende manieren over actuele ontwikkelingen. Dit doen zij onder andere via een raadsinformatiebrief. De raadsinformatiebrieven vanaf 1 april 2018 vindt u op de website van de gemeenteraad.

Raadsinformatiebrieven

Gemeenteraadsleden van Moerdijk kunnen een raadsinformatiebrief bespreken in de commissievergadering. U dient dit aan te geven door een mail te sturen naar griffie@moerdijk.nl.

Archief

De raadsinformatiebrieven van voor deze periode kunt u hieronder bekijken.