Raadsinformatiebrieven 2017

Raadsinformatiebrieven 2017

De raadsinformatiebrieven met een afwijkende procedure (omgevingsvergunningen) worden hieronder apart verzameld. Voor deze brieven geldt, dat binnen vijf werkdagen na plaatsing aangegeven moet worden dat u behandeling in de commissie wenst. Dit kunt u doen door een gemotiveerd verzoek in te dienen via griffie@moerdijk.nl. Alleen als twee verschillende fracties aangeven de brief te willen behandelen, zal de brief worden geagendeerd. Is dit niet het geval, dan wordt de brief voor kennisgeving aangenomen en zal de procedure worden vervolgd.

De overige raadsinformatiebrieven worden per commissieronde verzameld. U kunt daardoor direct zien voor welke commissieronde de raadsinformatiebrief geagendeerd zal worden, mocht u om behandeling in de commissie vragen.