De heer A.M.J. Dingemans (734590)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Artikel 37-vraag inzake brand Fort de Hel

Beantwoording is toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2016/734590.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2016/735865 (antwoord op 734590) brand fort de hel.pdf
Datum antwoord18-10-2016
Datum plaatsing18-10-2016