De heer B. Çiçek (742280)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 37 RvO inzake kunstgrasvelden.

Beantwoording is toegevoegd

Vraag/bis/artikel37/2016/742280.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2016/743407 (antwoord op 742280) Kunstgrasvelden Virtus.pdf
Datum antwoord12-12-2016
Datum plaatsing13-12-2016