De heer C. Huijssoon (729630)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 37 RvO inzake huishoudelijke hulp.

Beantwoording toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2016/729630.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2016/731146 (antwoord op 729630).pdf