De heer C.J.A. van Dorst (716897)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 37 RvO: windmolens.

Beantwoording toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2016/716897.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2016/718092 (antwoord op 716897).pdf
Datum antwoord22-06-2016
Datum plaatsing22-06-2016