De heer D.M. Kamp, mevrouw H. Dane en de heer J.A. van Dorst (691287)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 37 RvO inzake dienstregeling busvervoer.

Beantwoording toegevoegd. De antwoordbrief is ook verzonden naar de heer Kamp en mevrouw Dane.

Vraag/bis/artikel37/2016/691287.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2016/693046 (antwoord op 691287).pdf
Datum antwoord15-01-2016
Datum plaatsing15-01-2016