De heer F.W. Wozniak (693672)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 37 RvO inzake opvang asielzoekers.

Beantwoording is toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2016/693672.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2016/696073 (antwoord op 693672).pdf
Datum antwoord08-02-2016
Datum plaatsing08-02-2016