De heer F.W. Wozniak (703170)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 37 RvO inzake risicoanalyse heropening haventracé.
Beantwoording toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2016/703170.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2016/705538 (antwoord op 703170).pdf
Datum antwoord08-04-2016
Datum plaatsing08-04-2016