De heer G.J.M. Blom en mevrouw E.A.J. Eenhuizen (711715)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 169 Gemeentewet inzake de lobby van de VNG tegen de Wet open overheid.

Beantwoording toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2016/711715.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2016/717711 (antwoord op 711715).pdf
Datum antwoord07-07-2016
Datum plaatsing13-07-2016