De heer J. Lems (703162)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 37 RvO inzake concept MER windmolenpark Moerdijk.

Beantwoording is toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2016/703162.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2016/705145 (antwoord op 703162).pdf
Datum antwoord06-04-2016
Datum plaatsing07-04-2016