De heer J. Lems (716243)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 37 RvO: vervolgvragen spoor Havenschap Moerdijk.

Beantwoording toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2016/716243.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2016/719047 (antwoord op 716243).pdf
Datum antwoord23-06-2016
Datum plaatsing13-07-2016