De heer J. Oskam (711541)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 37 RvO inzake Serena.

Beantwoording is toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2016/711541.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2016/713360 (antwoord op 711541).pdf
Datum antwoord27-05-2016
Datum plaatsing27-05-2016