De heer L.J.J. Smid (732903)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 37 RvO inzake grootonderhoudsprogramma wijk Serena in Zevenbergen.

Beantwoording is toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2016/732903.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2016/734259 (antwoord op 732903) groot onderhoud Serena.pdf
Datum antwoord06-10-2016
Datum plaatsing06-10-2016