De heer M. Weda (715378)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 37 RvO inzake terrassenbeleid.

Beantwoording is toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2016/715378.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2016/729464 (antwoord op 715378) terrassenbeleid.pdf
Datum antwoord01-09-2016
Datum plaatsing01-09-2016