De heer R.H. Heus (740088)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 37 RvO inzake verkeersoverlast Zevenbergschen Hoek.

Beantwoording is toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2016/740088.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2016/741964 (antwoord op 740088) overlast verkeer ZHoek.pdf
Datum antwoord01-12-2016
Datum plaatsing01-12-2016