De heer R.S. Luhrman (737008)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 169 Gemeentewet inzake lichtoverlast en lichtvervuiling.

Beantwoording is toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2016/737008.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2016/739205 (antwoord op 737008) lichtoverlast en lichtvervuiling.pdf
Datum antwoord10-11-2016
Datum plaatsing10-11-2016