De heer R.S. Luhrman (712550)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 169 GW: legeskosten Woonkwartier.

Beantwoording toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2016/712550.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2016/715507 (antwoord incl. aanvullende vragen op 712550).pdf
Datum antwoord06-06-2016
Datum plaatsing13-07-2016