De heren J. Lems en C. Huijssoon (711699)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 37 RvO inzake mogelijke sluiting huisartsenpost Bravis Ziekenhuis Roosendaal.

Beantwoording toegevoegd.

23-06-2016: Brief naar het Bestuur van de Stichting Huisartsenposten West-Brabant is toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2016/711699.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2016/714354 (antwoord op 711699).pdf
Datum antwoord01-06-2016
Datum plaatsing01-06-2016