De heren J. van Brenkelen en J. Lems (740087)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 37 RvO inzake windmolenpark 'Windenergie A16'.

Beantwoording toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2016/740087.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2016/741140 (antwoord op 740087).pdf
Datum antwoord23-11-2016
Datum plaatsing23-11-2016