De heren W.M. de Pijper en P. Stehouwer (704474)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 37 RvO inzake concept MER windmolens industrieterrein Moerdijk.

De beantwoording is toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2016/704474.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2016/706298 (antwoord op 704474).pdf
Datum antwoord13-04-2016
Datum plaatsing14-04-2016