Mevrouw D.J. Brummans (733123)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 37 RvO inzake (leges) particuliere initiatieven duurzaamheid.

Beantwoording toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2016/733123.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2016/741096 (antwoord op 733123).pdf
Datum antwoord23-11-2016
Datum plaatsing23-11-2016