Mevrouw D.J. Brummans (702540)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 37 RvO inzake nadeelcompensatie.
Beantwoording toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2016/702540.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2016/704339 (antwoord op 702540).pdf
Datum antwoord31-03-2016
Datum plaatsing01-04-2016