Mevrouw H. Dane (716022)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 37 RvO inzake toename havengelden.

Beantwoording toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2016/716022.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2016/718093 (antwoord op 716022).pdf
Datum antwoord22-06-2016
Datum plaatsing22-06-2016