Mevrouw M.A. Pistorius-van Geel (698689)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 37 RvO inzake jongeren buiten beeld.

Beantwoording is toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2016/698689.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2016/700093 (antwoord op 698689).pdf
Datum antwoord03-03-2016
Datum plaatsing03-03-2016